Parasiting on Music Mini-Festival: Ross Parfitt(UK), Roman Nose (UK), Blue Yodel (UK), Java Delle & Legion of Swine (DE/UK), Arma (LT), Abraxas Apparatus (DE)..THURSDAY, Cafe V Lese, Praha!!!

comboblack_flat_400

Thursday 28.3.2013 at 7pm (EARLY SHOW)

in the basement of Cafe V Lese (Krymska 12, Praha 10)

The latest episode of the experimental-music series Parasiting on Music!  This time a mini-festival featuring Abraxas Apparatus (DE), Arma (LT), Java Delle and the Legion of Swine (DE/UK), Blue Yodel (UK), Roman Nose (UK), and Ross Parfitt (UK).  There will also be a DJ set from Hamburg-based radio FSK: Difficult Music For Difficult People

This should be great, please come out.  Brought to you by Cultural Magazine A2 , as tradtionally- KlangUndKrach , the Black Parachute Violet Chorale Union, RedForColourBlind, and assorted men in black.  Czech information below, then more English details below that, scroll down the mountain:

facebook event page-  http://www.facebook.com/events/302402383222788/?notif_t=plan_user_joined

Ve čtvrtek 28. 3. 2013 19:00!! se v podzemí Café V Lese již pátý díl přetržité experimentálně-hudební série Parasiting On Music sledující produkcí drobných hudebních těles vystupujících v různých momentálních konstelacích a pronikajících z okraje přímo do oběhu současného hudebního dění. Koncertní večer přerůstající v minifestival tentokrát pořádá label KLaNGundKRaCH v rámci série kulturních večerů A2+ kulturního čtrnáctideníku A2 ve spolupráci s příležitostným promotérem Black Parachute. Tentokrát se představí šest převážně elektronických či elektroakustických experimentálních projektů, částečně parazitujících i na sobě navzájem. Také letošní díl série chce ukázat, že parazitování nutně nemusí zahrnovat pouze negativní konotace. Nejde jen o konkrétní tvůrčí postupy, ale také obecně o možnosti pohybu napříč oblastí nezávislé hudby a také o postoj umělce žijícího na okraji společnosti, pro něhož se odpad všeho druhu stal výsostným materiálem.

Abraxas Apparatus je německý projekt hrající „extrémě abraxtraktní“ elektroniku, založenou na minimalistických rytmických vzorcích, zpočátku jednoduchých, ale postupně se vrstvících v težko průchodný zvukový masiv. Pro své bližší žánrové určení dále používá hybridní sousloví „elektrokraut“ a „minimal doom“. Na turné vyjíždí bezprostředně po vydání své první dlouhohrající desky Plinius vydané labelem Lo-fi/Sci-fi Records. http://abraxasapparatus.bandcamp.com/

Německý hudebník Java Delle je vynálezcem a představitelem stylu post-harsh noise. V jeho produkci je prý možné zaslechnout mj. zvuky při stavbě lešení, transformované v „beat velké černé díry“. Na turné vystoupí společně s anglickým jednočlenným projektem Legion of Swine. http://javadelle.wordpress.com/http://legionofswine.blogspot.de/http://legionofswine.bandcamp.com/

Dále se představí Arma, litevský umělec a kurátor provozující kazetový label Agharta. Jeho performance spojují tělesnou akci s hlasem a lo-fi elektronikou. Klíčovými slovy jsou „absurdní“, „esoterika“, „drone“, „outsider“. http://arma.lt/

Blue Yodel je projekt britské umělkyně Fiony Kennedy pohybující se na pomezí zvukové poezie a extrémního tělesného projevu. Elektronika se v této produkci mísí s organickými zdroji v křečovitou produkci upomínající na experimentny Aarona Dillowaye, Dylana Nyoukise nebo Yoko Ono. http://soundcloud.com/blueyodel

Roman Nose je sólový projekt J Marshalla ze skupiny Hunter Gracchus pracující s improvizovanou mozaikovitou texturou zvukových miniatur inspirovaných etnem. Kosmologické aspekty této hudby upomínají např. na tvorbu Ghedalii Tazartese.http://soundcloud.com/roman-nose

Britský hudebník Ross Parfitt, známý také jako člen Hood and Vibracathedral Orchestra, se ve své tvorbě soustředí především na jednoduché fyzické procesy a jejich potenciální hudební výstupy. http://rossparfitt.wordpress.com/

Večer završí DJ set pořadu nezávislého hamburského rádia FSK Difficult Music for Difficult People.

ODKAZY
http://advojka.cz/A2+
http://klangundkrach.net/
https://multiplesystemsofevents.wordpress.com/
http://cafevlese.cz/

Abraxas Apparatus is a German project playing “extremely abraxtraktní” electronics, based on minimalist rhythmic patterns, simple at first, but gradually cascading bottlenecks in sound solid. For its further determination of genre hybrid also uses the phrase “elektrokraut” and “minimal doom”. The tour departs immediately after the release of their first LP released Pliny Lo-fi/Sci-fi Records label. http://abraxasapparatus.bandcamp.com/

German musician Java Delle is the inventor and representative post-style harsh noise. Its production is apparently possible to hear sounds including scaffolding when, transformed into “beat big black hole.” The tour will perform together with the English unique Project Legion of Swine. http://javadelle.wordpress.com/, http://legionofswine.blogspot.de/, http://legionofswine.bandcamp.com/

Arma (b. 1982) – is the artist and curator from Vilnius, Lithuania, working in a field of weird / experimental music since 1998. He runs cassette label Agharta, organizes festivals and small events and is one of the most active persons in Lithuanian scene.
Since 2007 he has been performing under different names, released a few cassette tapes, toured Russia, Germany, Poland and Baltic states, participated in a few festivals and collaborated with local and foreign artists in the field of experimental electro acoustic and free jazz music.
His live performances involve body action combined with voice and lo-fi electronica Absurd, outsider, esoteric, new new age, drone, performance art are the key words that lead to the world that Arma represent.

www.arma.lt

http://soundcloud.com/armaa

BLUE YODEL (uk)
Extreme body soundings and sound poetry by Fiona Kennedy that confuse electric and organic sources and are as convulsive as anything from the lips of Aaron Dilloway, Dylan Nyoukis or 60s Yoko Ono.

ROMAN NOSE (uk)
Singing Knives Records‘the solo guise of J Marshall of Hunter Gracchus and . Using vocals and various free-reed instruments he assembles a bunch of inspired ethno-miniatures that take in the cosmological drones of Herman Nitsch, the glottal euphoria of Ghedalia Tazartes and the kind of dense improvisatory ethno-flux of the Gracchus proper’ — Volcanic Tongue

ROSS PARFITT (uk)
Ross Parfitt is interested in simple physical processes and their potential for complex musical outcomes.
He has previously hung drums from the roof, tipped a kit off the stage and played a cymbal until he cried.
He was a member of Hood and Vibracathedral Orchestra.

Comments are closed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: